Wynagrodzenie kancelarii ustalane jest indywidualnie z klientem w oparciu o stopień skomplikowania sprawy i jej pracochłonność.

Możliwe są różne systemy wynagrodzenia: ryczałtowe, prowizyjne oraz w oparciu o stawki godzinowe. Co do zasady do ustalenia wysokości wynagrodzenia w sprawach sądowych stosujemy stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości

z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. 2018, poz. 265).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy przemawia za tym sytuacja materialna

lub rodzinna klienta radca prawny może udzielić pomocy prawnej pro bono –

rezygnując z opłaty częściowo lub w całości.

    NAPISZ DO NAS, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ